Anna Tarnawska

Inwentaryzacje drzewostanu

Częstym wymogiem na pierwszym etapie inwestycji budowlanej, jest wykonanie inwentaryzacji drzewostanu. Wykonujemy opracowania tego typu wraz z opisem stanu zdrowotnego drzew. Wskazania zawarte w opisie służą naszym klientom do prawidłowej pielęgnacji własnego drzewostanu w okresie po inwestycyjnym. Nasza firma prowadzi od wielu lat prace inwentaryzacyjne, wraz z oceną zachowania drzewostanu, na terenach objętych pieczą Konserwatora Zabytków.

 

c_100_100_0_00___images_kubawycinka.jpg

 

Wybudowanie domu i posadzenie drzewa to wyzwanie, lecz załatwienie wszelkich formalności urzędowych związanych z rozpoczęciem wymarzonej budowy, to dopiero coś !

Jednym z dokumentów, które powinniśmy złożyć jest inwentaryzacja dendrologiczna działki.

Dość powszechnym wymogiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest wykonanie inwentaryzacji zieleni. Plan określa „zasady ochrony środowiska przyrodniczego” i w celu ich egzekwowania, narzuca obowiązek sporządzenia tego typu dokumentacji. Przy jej pomocy architekt miejski oraz miejscowy Wydział Ochrony Środowiska mają wgląd w stan zadrzewienia działki oraz jego kondycję. Należy bowiem zaznaczyć, iż właściwie wykonana inwentaryzacja określa nie tylko wymiary i gatunki drzew, lecz również ich stan zdrowotny. Dzięki tak sporządzonej dokumentacji możemy, starając się o zgodę na usuniecie drzewa, wyjaśnić iż stary egzemplarz, o którym toczy się dyskusja, jest wypróchniałym i nie rokującym egzystencji drzewem. Inwentaryzacja pomoże również wskazać drzewa, które zagrażają ludziom lub mieniu np. są niebezpiecznie pochylone i z tytułu zagrożenia powinny zostać usunięte. W przypadku braku planu, jednym z wymogów uzyskania warunków zabudowy jest bardzo często wykonanie opracowania dendrologicznego.

c_100_100_0_00___images_img_0858.jpg 

Dlatego warto wiedzieć, co powinna zawierać zamawiana przez nas dokumentacja.

Zakres merytoryczny opracowania powinien składać się z:

- ogólnego opis roślinności istniejącej

- szczegółowego wykazu zinwentaryzowanych drzew i krzewów  

   zawartego w tabeli gdzie umieszczono:

       - nazwę łacińską i polską rośliny

       - zmierzony obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm nad ziemią

       - podaną średnicę pnia drzewa na wysokości 130 cm nad ziemią

       - szacunkowo ocenioną wysokość drzewa podaną w metrach

       - zmierzoną średnicę zasięgu korony podaną w metrach, a w przypadku    

         grup drzew czy krzewów powierzchnię zasięgu koron wyrażoną w    

         metrach kwadratowych.

     - uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzew lub krzewów

- rysunku w skali 1:250 (z reguły) z zaznaczoną lokalizacją i zasięgiem koron drzew i krzewów.

Inwentaryzację wykonuje architekt krajobrazu i jest ona ważna pół roku od dnia wykonania pomiarów.

Tego typu opracowanie jest również bardzo pomocne w działaniach projektowych. Architekt urbanista analizując rzut i opis opracowania, oraz konsultując się z architektem krajobrazu, może tak usytuować budynek, aby ochronić lub wyeksponować najcenniejsze drzewa. Na etapie koncepcji projektu, można od razu wyłonić egzemplarze, które pozostając zbyt blisko budynku, prawdopodobnie uszkodzone w trakcie budowy, groziły by w przyszłości wykrotem.

Również przystępując do planowania ogrodu, mamy już gotową mapę do celów projektowych i nie trzeba wykonywać prac przygotowawczych po raz kolejny.

W ten sposób raz dobrze sporządzona dokumentacja posłużyć może do kilku czynności związanych z budową naszego domu.

 

 

Anna Tarnawska tel.: 0 602 755 638 anna@tarnawska.pl