Anna Tarnawska

Zaprojektuj ogród zimą

 

 Nadchodząca zima kończy sezon budowlany. Niektóre zadania i decyzje odkładamy do wiosny. Czas wytchnienia po ciężkich zmaganiach z budową naszego wymarzonego domu dobrze nam zrobi. W oczekiwaniu aż mróz odpuści, możemy zająć się miłym i relaksującym tematem. Zima to doskonały czas, aby zaplanować ogród. Wyobrażenie bajecznej oprawy domu poprawi nam samopoczucie. Piękny ogród w pełni kwitnienia – ten obraz sam tchnie optymizmem.

Ponadto przerwa w pracach pozwala przemyśleć pewne rozwiązania i uniknąć wielu błędnych decyzji, a co za tym idzie zbędnych wydatków. Podczas projektowania ogrodu pojawia się wiele detali technicznych, które warto poznać i omówić sposób ich rozwiązania już na etapie stanu surowego budynku.

Częstym błędem jest niesprecyzowanie sposobu podlewania ogrodu, lub podjęcie decyzji o nawadnianiu po pracach wykończeniowych. Konsultując temat wcześniej, unikniemy na przykład „kaleczenia” nowej elewacji, aby wyprowadzić elementy nawadniania do ogrodu. Bardziej bolesnym zaniedbaniem jest jednak nieoszacowanie potrzeb wodnych systemu nawadniającego. To z reguły skutkuje kupnem nowego hydroforu. Również warto pomyśleć o tym w jaki sposób zasilimy system. Podłączenie do wodociągu miejskiego jest rozwiązaniem nieekonomicznym. O wiele wygodniejsze i tańsze jest wykonanie własnego ujęcia wody. Pierwotnie poniesione koszty zwrócą się już w pierwszym sezonie wegetacyjnym. Podczas wykonywania ujęcia należy ustalić moc pompy i niezbędne podłączenia. Lokalizacja filtrów i elektrozaworów oraz elementów sterujących również powinna być wcześniej omówiona. Dlatego zachęcam do rzetelnego zaprojektowania systemu.

c_100_100_0_00___images_zraszacze.jpg

 

Problemem, który zawsze się pojawia w trakcie inwestycji jest gleba. Plac budowy z reguły degraduje powierzchnię działki, przynajmniej w części. Po zakończeniu prac budowlanych zadajemy sobie pytanie co dalej? Jakiego rodzaju gleba będzie właściwym podłożem dla tej właśnie działki? Znów, aby nie powielać kosztów warto skonsultować z projektantem rodzaj nawożonej gleby, jej pH, przepuszczalność oraz źródło zakupu. To bardzo ważne, ponieważ od gleby zależy prawidłowy wzrost roślin. Oszczędności na tym etapie z reguły mszczą się później, a wykonanych prace ziemnych zmienić nie można, bez rujnowania ogrodu.

Kolejnym zaniedbaniem jest przeoczenie właściwego momentu na dostarczenie ziemi. Warto pamiętać, iż po wykonaniu nawierzchni i ogrodzenia, samochód ciężarowy nie wjedzie na naszą posesję a taczkowanie wielu wywrotek ziemi to dodatkowe, niemałe koszty robocizny.

Następny, pewnie najważniejszy element, to kompozycja i dobór roślin. Planując szczegółowe usytuowanie drzew i krzewów oraz ich skład gatunkowy unikniemy wielokrotnych poprawek – przesadzania, dosadzania czy wyrzucania roślin - ciągłych pobieżnych zmian, które w wciąż nie dają oczekiwanego efektu. Raz zaplanowana w przemyślany sposób przestrzeń, może być realizowana etapami (kolejne miesiące lub lata) zmierzając do wymarzonego rezultatu. W ten sposób unikamy niepotrzebnych nakładów pracy i kosztów a ogród rozwija się planowo.

Anna Tarnawska tel.: 0 602 755 638 anna@tarnawska.pl